Vähest hoolt nõudev taimeplaneering e. laiskuri aed

Vähest hoolt nõudev taimeplaneering e. laiskuri aed

Öeldakse, et hooldusvaba aeda pole olemas. Pisut saab siin siiski mängida hooldusvajaduse raskusastmega endale aiastiili valides ja arvestades ümbruskonna e. looduse iseärasusi. Mitmerindelisse püsilillepeenrasse aga ei mahugi umbrohud eriti kasvama.

Millised on pikaajaliselt kaunid ja ainult kerget hoolt nõudvad püsililled?

Sellest rääkis tuntud aednik Jüri Annist 6. aprillil kell 18.00 Harku vallavalituse saalis.

14130975   IMG_4565